ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ref.No: 62059200
Start date: 31.12.1993
End date: 31.01.1994
Approval date: 14.01.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: GENIKO KRATIKO NOSOK.ATHINON
Budget: 117,39 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTA VASILEIOU
Email: pvas@chemeng.ntua.gr
Go to Top