ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΛΑΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ref.No: 62092600
Start date: 01.04.1997
End date: 29.05.2001
Approval date: 10.02.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 103.888,47 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MEMOS
Email: cmemos@mail.ntua.gr
Go to Top