ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ref.No: 62105300
Start date: 01.05.1998
End date: 30.09.1998
Approval date: 12.05.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 49.877,90 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MEMOS
Email: cmemos@mail.ntua.gr
Go to Top