ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ref.No: 66014500
Start date: 01.04.2009
End date: 31.03.2019
Approval date: 08.05.2009
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE STRUCTURES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 75.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TSOUVALIS
Email: tsouv@mail.ntua.gr
Go to Top