ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ref.No: 62207600
Start date: 25.11.2005
End date: 25.06.2006
Approval date: 10.03.2006
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: PANEPISTIMIO PATRON
Budget: 23.800,00 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROZOS
Email: rozos@metal.ntua.gr
Go to Top