ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Ref.No: 61094400
Start date: 19.12.1996
End date: 18.06.1999
Approval date: 10.02.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 117.388,12 €
Scientific Responsible: Prof. LOIS
Email: elois@chemeng.ntua.gr
Go to Top