ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ref.No: 62062500
Start date: 01.01.1994
End date: 30.01.1995
Approval date: 14.01.1994
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: INTRAKOM
Budget: 5.869,41 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top