ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ref.No: 68030600
Start date: 01.01.1997
End date: 29.02.2000
Approval date: 26.03.1998
Department: DEN UPARHEI
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 494.909,69 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top