ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΘΗΝΑΣ)

Ref.No: 62013500
Start date: 01.12.1997
End date: 30.06.1998
Approval date: 19.02.1998
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: P.E.E.D
Budget: 17.314,75 €
Scientific Responsible: LOUDOVIKOS VASENHOVEN
Email: lwassen@central.ntua.gr
Go to Top