ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2002.(ΓΓΕΤ MATCHING FUNDS).

Ref.No: 67052205
Start date: 01.10.2005
End date: 31.12.2009
Approval date: 17.10.2005
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: COMMUNICATION, ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2002, GGET
Budget: 7.942,23 €
Scientific Responsible: Prof. MILTIADIS ANAGNOSTOU
Email: miltos@telecom.ntua.gr
Go to Top