ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜ

Ref.No: 61114600
Start date: 01.04.1999
End date: 30.04.2001
Approval date: 21.10.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 144.765,95 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top