ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠ

Ref.No: 65010800
Start date: 15.03.1993
End date: 15.11.1993
Approval date: 19.03.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top