ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ ΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 65021000
Start date: 01.09.1993
End date: 30.06.1994
Approval date: 09.07.1993
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 4.402,05 €
Scientific Responsible: Prof. ELISAVET PANAGIOTATOU
Email: elpanay@central.ntua.gr
Go to Top