ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΙΜΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Ref.No: 62163300
Start date: 01.03.2003
End date: 30.09.2010
Approval date: 21.04.2003
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: DIAFOROI HORIGOI
Budget: 36.000,00 €
Scientific Responsible: ELEUTHERIOS PAPANTONOPOULOS
Email: lpapa@central.ntua.gr
Go to Top