ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ref.No: 62110200
Start date: 15.11.1998
End date: 15.11.1999
Approval date: 26.11.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: O.T.A.
Budget: 69.258,98 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top