ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΝΑΝΙΑΣ.

Ref.No: 61116500
Start date: 26.11.1999
End date: 30.05.2001
Approval date: 13.01.2000
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 413.793,11 €
Scientific Responsible: Prof. ASIMAKOPOULOS
Email: assim@chemeng.ntua.gr
Go to Top