ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ref.No: 65071900
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2016
Approval date: 04.10.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 35.216,44 €
Scientific Responsible: Prof. STATHOPOULOS
Email: stathop@power.ece.ntua.gr
Go to Top