ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ref.No: 63048600
Start date: 01.07.1994
End date: 31.12.1997
Approval date: 04.11.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: STEEL, E.O.K.
Budget: 116.100,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPERGELES
Email: bergeles@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top