ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΘΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΧΑΛΥΒΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

Ref.No: 63056000
Start date: 01.04.1995
End date: 30.09.1995
Approval date: 16.06.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MANUFACTURING TECHNOLOGY
Financier: ARMINES
Budget: 17.790,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS
Email: pantelis@central.ntua.gr
Go to Top