ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΙΙΙ

Ref.No: 66001200
Start date: 24.06.1994
End date: 31.12.2011
Approval date: 24.06.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 58.694,05 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPERGELES
Email: bergeles@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top