ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ref.No: 62055301
Start date: 01.12.1993
End date: 30.11.1994
Approval date: 25.02.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: PLEXACO ABE
Budget: 5.869,40 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top