ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Π.Π.Λ.

Ref.No: 63059400
Start date: 01.11.1995
End date: 31.03.1996
Approval date: 14.12.1995
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: 2ο ΚΠΣ, P.E.P. ATTIKIS
Budget: 2.934,71 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. IOANNIS PEPONIS
Go to Top