ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΜΠ 2008 – ΠΕΒΕ 2008

Ref.No: 65167300
Start date: 01.06.2008
End date: 31.12.2010
Approval date: 23.05.2008
Department: IDRUMATIKO ERGO
Financier: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 570.000,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top