ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΜΠ 2007 – ΠΕΒΕ 2007

Ref.No: 65161400
Start date: 01.07.2007
End date: 31.12.2009
Approval date: 12.10.2007
Department: IDRUMATIKO ERGO
Financier: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ELKE-EPISEU
Budget: 520.000,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top