ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΕΞΑΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΟΠΩΝ

Ref.No: 65163700
Start date: 05.11.2007
End date: 04.11.2009
Approval date: 30.11.2007
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: ELEUTHERIOS PAPANTONOPOULOS
Email: lpapa@central.ntua.gr
Go to Top