Α) ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΩΞΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ – 5MM B) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΚ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ – 20+5ΜΜ

Ref.No: 62049800
Start date: 10.11.1992
End date: 10.02.1993
Approval date: 18.12.1992
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: DELFOI- DISTOMO A.M.E.
Budget: 1.467,35 €
Scientific Responsible: ANTONIOS FRAGKISKOS
Go to Top