ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ref.No: 61100300
Start date: 01.05.1998
End date: 30.06.1998
Approval date: 12.05.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΔΙΑΥΛΟΣ, G.G.E.T.
Budget: 2.494,50 €
Scientific Responsible: SPURIDON TZAFESTAS
Email: tzafesta@softlab.ece.ntua.gr
Go to Top