ΑΤΤΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ

Ref.No: 61126000
Start date: 20.01.1999
End date: 20.05.1999
Approval date: 19.09.2000
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, AKTOR A.E.
Budget: 3.668,38 €
Scientific Responsible: Prof. LOIZOS
Email: aloizos@central.ntua.gr
Description: IN THIS PROJECT AN EXTENSIVE RESEARCH AND INVESTIGATION IN TERMS OF THE POSSIBLE USE OF NEW, ALTERNATIVE PAVEMENT WEARING COURSES IN GREECE.EMPHASIS WILL BE GIVEN TO THE NOISE-REDUCTION PROPERTIES OF THE FINAL MIX.
Go to Top