ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ref.No: 61097500
Start date: 26.04.1996
End date: 25.04.1998
Approval date: 18.03.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 16.481,13 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS FILIPPIDIS
Email: dphil@central.ntua.gr
Go to Top