ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ref.No: 63044900
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1995
Approval date: 03.06.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ENVIRONMENT, E.O.K.
Budget: 84.000,00 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top