ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ref.No: 61046702
Start date: 01.01.1993
End date: 30.06.1993
Approval date: 04.02.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: Μ.Ο.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ), UP. POLITISMOU
Budget: 5.869,40 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top