ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 68000100
Start date: 01.10.1997
End date: 31.12.1998
Approval date: 27.11.1997
Department: DEN UPARHEI
Financier: ΕΠΕΑΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr
Go to Top