ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ref.No: 63044200
Start date: 31.07.1993
End date: 31.12.1998
Approval date: 08.03.1994
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: LIFE, E.O.K.
Budget: 188.679,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top