ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Ref.No: 65106300
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2001
Approval date: 14.11.2000
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 117.388,11 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr
Go to Top