ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΤΚΥΟΥ Η/Υ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ NEADB ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Ref.No: 65002706
Start date: 01.03.1993
End date: 31.08.1993
Approval date: 19.03.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: NUCLEAR ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 328,69 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr
Go to Top