ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΕΣ LF ΚΑΙ VLF

Ref.No: 62106100
Start date: 01.07.1998
End date: 30.06.2000
Approval date: 17.09.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ENVECO
Budget: 20.777,69 €
Scientific Responsible: Prof. KAPSALIS
Email: ccaps@central.ntua.gr
Go to Top