ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΤΑ ΤΥΠΩΝ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΜΕΛΑΝΩΣΗΣ

Ref.No: 62102300
Start date: 01.04.1998
End date: 01.06.1998
Approval date: 12.05.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ETAIR.ARGUROMETAL.VARUTINIS AE
Budget: 2.641,23 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. DIMITRIOS OIKONOMIDIS
Go to Top