ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ref.No: 65144200
Start date: 01.01.2005
End date: 31.12.2005
Approval date: 22.12.2004
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 160.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS KOTTIS
Email: pcottis@central.ntua.gr
Go to Top