ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΣΑΥ

Ref.No: 62231200
Start date: 18.10.2007
End date: 17.10.2008
Approval date: 30.11.2007
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: TAMEIO SUNTAXEOS KAI AUTASFALISEOS UGEIONOMIKON
Budget: 11.305,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top