ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΩΝ

Ref.No: 65180200
Start date: 01.01.2010
End date: 31.12.2010
Approval date: 21.01.2010
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 550.000,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top