ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2010

Ref.No: 65182300
Start date: 01.02.2010
End date: 31.12.2014
Approval date: 12.03.2010
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 59.294,28 €
Scientific Responsible: Prof. MAISTROU
Email: elmais@central.ntua.gr
Go to Top