ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛ. ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ref.No: 63031001
Start date: 01.06.1994
End date: 31.05.1996
Approval date: 01.04.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 352.164,34 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top