ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ref.No: 63020801
Start date: 01.02.1992
End date: 31.12.1993
Approval date: 26.10.1992
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: STRIDE, E.O.K.
Budget: 1.084.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top