ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΤΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ref.No: 65060300
Start date: 01.07.1996
End date: 30.06.1998
Approval date: 18.07.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 187.820,98 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS KALOGERAS
Email: nickalog@central.ntua.gr
Go to Top