ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΜΙΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ATLAS/CERN

Ref.No: 63094500
Start date: 01.07.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 11.06.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: TMR, E.O.K.
Budget: 36.432,00 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL DRIS
Email: dris@central.ntua.gr
Go to Top