ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ref.No: 61055000
Start date: 04.06.1993
End date: 04.06.1994
Approval date: 04.06.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: AGROTIKIS TEHN. KAI ANAPTUXIS
Financier: MOP N. AIGAIOU
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: Prof. TSAKIRIS
Email: gtsakir@central.ntua.gr
Go to Top