ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

Ref.No: 61101000
Start date: 01.08.1997
End date: 31.07.1999
Approval date: 19.03.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: Π.Α.Β.Ε., NEORION
Budget: 36.176,35 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS TASIOS
Email: dtassios@chemeng.ntua.gr
Go to Top