ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΚΜ/ΣΗΣ ΒΥΖ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΕΞΥΠΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝ/ΣΗΣ, ΔΕΙΚΤΟΔΟΤΗΣΗΣ,ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ-ΕΞΟΡΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.-ΕΙΚΟΝΟΓΝΩΣΙΑ

Ref.No: 61182200
Start date: 03.10.2006
End date: 31.03.2008
Approval date: 06.07.2007
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: COMPUTER SCIENCE
Financier: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΠ, G.G.E.T.
Budget: 58.362,50 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Description: AIM OF THIS PROJECT IS TO DEVELOP A USER-FRIENDLY,MULTIMEDIA AND MULTILINGUAL PLATFORM,WHICH WILL PROVIDE A WIDE RANGE OF INFORMATION RELEVANT TO BYZANTINE ICONS.THE PLATFORM WILL SUPPORT THREE LANGUAGES,GREEK,ENGLISH AND RUSSIAN AND WILL BE CONNECTED..
Go to Top