ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Ref.No: 63074801
Start date: 01.01.1996
End date: 30.09.1999
Approval date: 26.03.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 15.407,19 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top