ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

Ref.No: 63056500
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1996
Approval date: 16.06.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 32.368,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top